Home » Fiskekorten gäller inte i Norrviken längre!

Fiskekorten gäller inte i Norrviken längre!

Det visade sig att kommunen inte hade rätt att arrendera ut den del av Norrviksjön som de arrenderade ut till oss…

Pga det så gäller inte våra fiskekort/medlemskort på något ställe i Norrvikssjön.

Vi beklagar detta, men det är tyvärr inget FK Forellen kan styra över.