Home » Fiskekort/Fishing license

Fiskekort/Fishing license

Köp fiskekort här/Buy fishing license here: iFiske

Fiskekortet ger rätt att fiska i delar av Fysingen och Edssjön. Gränserna framgår på kartbilden på ifiske.se.
Det är den fiskandes skyldighet att känna till gränserna. Vid fiske från land gäller allemansrätten, och därmed får uppenbar tomtmark ej beträdas. Fisketillsyn genomförs regelbundet vid vattnen av fisketillsynsmän som är förordnande av Länsstyrelsen. Vid regelöverträdelser, och brott mot fiskelagen (1993:787) sker polisanmälan samt vid behov beslag av fiskeutrustning.

Klubben har inga båtar att låna/hyra ut. Det är förbjudet att lägga till någon ny båt vid de bryggor som finns i sjön.

 • Fiske är endast tillåtet med gällande fiskekort.
 • Fiskekortet måste medtagas vid varje fisketillfälle, samt visas upp på begäran av fisketillsyningsmän.
 • Fiske får endast bedrivas för eget hushåll och inte för försäljning.
 • Max tre gäddor och gösar får tas upp per fiskedag.
 • Max 5 abborrar får tas upp per dag.
 • Abborrar över 35 cm ska återutsättas.
 • Fönsteruttag för gädda 45-70cm och gös 45-70cm(dvs man får inte slå ihjäl mindre eller större än dessa mått)
 • Asp, sutare och ål ska ovillkorligen återutsättas vid fångst.
 • Endast krokfiske, metspö, spinnspö, flugspö, pimpelspö, ismete och dragrodd är tillåtet.
 • Medlem får för betesfångst använda ett (1) agnnät eller (1) mörtstuga av garn. Mörtstugan skall vara väl utmärkt med namn, telefonnummer och fiskekortsnummer.
 • Vid ismete och angel får max 5 spön eller 5 angeldon användas.
 • Vid mete får max 2 spön per fiskande användas.
 • Kräftfiske är förbjudet.
 • I samtliga strömvatten råder fiskeförbud under perioden 1 april – 31 maj
 • Förbud mot bensinmotor i Edssjön.
Köp fiskekort här: iFiske