Home » iFiske!

iFiske!

Nu är det äntligen klart med ifiske.se.
Detta gör att nu kan man lösa fiskekort direkt från mobilen.
I samband med detta så är vi glad över att kunna presentera fiskerättigheter för klubbens medlemmar i delar av Fysingen, samt delar av Norrviken.

Fiskekortet ger rätt att fiska i delar av Edssjön, delar av Fysingen samt Norrviken(vid Bollstanäs). Gränserna framgår på kartbilden, som ni hittar på ifiske.se. Det är den fiskandes skyldighet att känna till gränserna. Vid fiske från land gäller allemansrätten, och därmed får uppenbar tomtmark ej beträdas. Fisketillsyn genomförs regelbundet vid vattnen av fisketillsynsmän som är förordnande av Länsstyrelsen. Vid regelöverträdelser, och brott mot fiskelagen (1993:787) sker polisanmälan samt vid behov beslag av fiskeutrustning.
Alla produkter (Fiskekort) som säljs är digitala, dvs kvittot levereras till dig via ePost och som ett SMS från oss på iFiske. Fiskeklubben Forellen redovisar ej moms och priserna anges därför i SEK exkl moms.

Här hittar ni länken till iFiske.

Vid frågor kontakta Andreas Lundberg(070 574 75 99).

Skitfiske!