Home » Provfiske i Edssjön

Provfiske i Edssjön

Här kommer lite info om vad det handlar om!
Vi, Naturvatten I Roslagen AB, har fått i uppdrag av Upplands-Väsby/Sollentuna Kommun att provfiska i ett antal sjöar under juli-aug!
Exakta datum är svårt att sia om då vi ännu så länge är i planeringsstadiet!
Provfisken görs naturligtvis i vetenskapligt syfte, och tillsammans med vatten-, vegetation och bottenfaunaprovtagningar ger resultaten ett hum om hur sjön och dess innevånare mår. 

Samtliga parametrar, förutom vattenanalyser, visar hur eller om påverkan gjorts över längre tid vilket då ger ett mera konkret resultat.

Resultaten står sedan som ett bra underlag till vilka, eller om eventuella fiskevårdande åtgärder skall göras i framtiden, ex bevarande och skydd av rekreationsområden, undersökning och uppföljning av fisksamhällets sammansättning (vilka arter som finns) för statusbedömning och om fisken ska ingå vid miljöanalyser (kollar gälar, muskel, gonader/rom)!

Provfisket i Edssjön görs primärt för att stå som underlag för ev fiskevårdande åtgärder.

Utifrån sjöns storlek och djup väljs antalet nät ut (enligt tabeller) och ”slumpas/plottas” ut i olika djupzoner, som 0-3, 3-6, 6-10, 10-20 osv och provfisket kommer genomföras under 2 nätter (ca 16/1700-04/0500).

Näten kommer att markeras med vita flöten (1 flöte vid vardera ände) och med lappar, med texten ”Provfiske Pågar- Kontaktperson: Anna Åhr- 073-9104354 samt utförare: Naturvatten Ab- 0176-229065”!

Under arbetet använder vi oss av en båt med 4-takts motor, som drivs med alkylatbensin! Tillstånd finns!
Tillstånd finns även till beträdande av gång/cykelväg för att möjliggöra sjösättning vid bryggan!

Att vi använder oss av motorbåt beror på att vi måste transportera oss så fort som möjligt då vi även har andra projekt som pågår samtidigt.

Resultaten från undersökningarna kan med största sannolikhet Upplands-Väsby (Anna Åhr) dela med sig av (vi som konsulter har inte rätt att dela med oss av dessa). 

Önskvärt är att ni delar med er av informationen till medlemmar och allmänhet!

Om det är något så kan ni ringa mig på 0702934565
Hör av mig inför starten och ha det bra så länge!
Mvh
Thomas Jansson
Naturvatten I Roslagen